Η Γνώμη σας μετράει
Would this be ok with you? If this makes you even a little bit uncomfortable, no worries at all. But if you are ok with it, I can send you a very short blurb for you to review, or you can write a sentence or two and send it over. Whatever is easiest for you.

Μαρια Παπακώστα

realestaterecord

16ης Οκτωβρίου 2, Κατερίνη
T: (23510) 20908
E-email: info@realrecord.gr